Idea clara nº9
Transparencia

#ConcellosBNG
Concellos ao
servizo da
veciñanza

Compartir:

Os concellos débense ás persoas, e deben actuar con equidade extrema no trato a vecinos e veciñas, erradicando calquera favoritismo baseado en afinidades, tradicións ou privilexios adquiridos, e ao tempo deben ser transparentes na información sobre o uso dos recursos públicos.