Idea clara nº8
Democracia
e dereitos

#ConcellosBNG
Concellos
sociais

Compartir:

Queremos unha sociedade activa, viva e implicada na creación de máis convivencia, cohesión social, dereitos para todas e todos. Defendemos e poñemos en práctica políticas públicas desde os principios democráticos máis avanzados, comprometidas coa defensa dos dereitos individuais e colectivos, favorecedoras da participación social, defensoras do laicismo, a igualdade, a xustiza social.