Idea clara nº7
Compromiso
medioambiental

#ConcellosBNG
Concellos que
apostan polo
noso país

Compartir:

Defender a terra, comprender o potencial do territorio, pensar o medio con criterios de sustentabilidade. Os #ConcellosBNG son concellos comprometidos coa defensa, a promoción e a posta en valor dos nosos recursos ambientais, naturais e produtivos: a terra, o monte, os ríos, os humedais, as rías, o mar.