Idea clara nº6
A igualdade de xénero
como prioridade

#ConcellosBNG
Concellos
feministas

Compartir:

Os #ConcellosBNG son concellos pola igualdade, concellos feministas. E demóstrano cada día co seu traballo, compromisos e medidas. Na propia acción directa e tecendo rede en complicidade con entidades e colectivos, para facer da igualdade de xénero unha prioridade social.