Idea clara nº4
Mellores servizos
á veciñanza

#ConcellosBNG
Concellos ao
servizo da
veciñanza

Compartir:

Queremos concellos que garantan bos servizos municipais á veciñanza, eliminando o malgasto, a dilapidación dos fondos públicos e as ineficiencias na xestión dos recursos e asegurando o acceso a todos os sectores sociais, con independencia da súa idade, condición física e psicolóxica, renda ou nivel de estudos.

Feitos claros:

Número 1: Mobilidade e calidade urbana. Número 3: A luz é un dereito. Número 4: Enerxía Responsábel. Número 9: Rehabilitación estaleiro. Número 10: Castelo da Torre ou da Lúa. Número 11: Novos espazos públicos. Número 13: Carballo un bó lugar para vivir.