Idea clara nº2
Apoiar a actividade
económica

#ConcellosBNG
Concellos para
vivir e traballar

Compartir:

Con criterio e intelixencia. Do lado do comercio local e non das grandes superficies. Apostando polo futuro do rural. Apoiando o talento e a innovación, as boas ideas que xeran emprego de calidade. Poñendo en marcha dinámicas e espazos que favorezan o desenvolvemento do potencial económico dos concellos.